Korekta prerejestracji

Korekta prerejestracji
Problem:
Organ rejestrujący pojazd (Wydział komunikacji, Starostwo Powiatowe) nie może pobrać danych pojazdu prerejestrowanego przez SKP.

Rozwiązanie:
W badaniu okresowym przed pierwszą rejestracją został prawdopodobnie zmieniony numer VIN pojazdu bez wykonania korekty prerejestracji. Wyślij korektę prerejestracji, która polega na pełnym usunięciu badania technicznego, usunięciu pojazdu prerejestrowanego, powtórnym wprowadzeniu pojazdu (prerejestracji) oraz ponownym wysłaniu badania technicznego.
Korekta prerejestracji nie jest możliwa w przypadku, gdy dla pojazdu wysłane jest inne badanie techniczne np. dodatkowe - zmiany konstrukcyjne lub gdy inny organ (Wydział Komunikacji, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, itd.) dowiązał do pojazdu dane. Zgodnie z przygotowaną przez COI instrukcją CEPiK 2.0 dla SKP, po opuszczeniu Stacji Kontroli Pojazdów przez pojazd korekta prerejestracji nie jest możliwa.

Korekta prerejestracji