Formularz dotyczący legalności oprogramowania

Dotyczy tylko stacji będących pod Patronatem ITS czyli posiadających numer umowy patronackiej : xxxx/ZDO/rok .

W razie wątpliwości przy ustalaniu numeru umowy prosimy o kontakt: tel. 22 43 85 200 lub email: patronat@its.waw.pl .

Z dniem 15 czerwca 2021 zamierzamy wprowadzić nowe procedury dotyczące weryfikacji legalności stosowanego przez SKP oprogramowania „Patronat”, w związku z porządkowaniem naszych baz.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie danych poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.