CEPiK Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów / Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych

Sprawozdanie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
Instrukcję jak i stronę przez którą można złożyć sprawozdanie elektronicznie można znaleźć TUTAJ

Instrukcja jak założyć profil zaufany

 

Wzór sprawozdania, numer konta, adres itd.:

http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/rozporzadzenie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej

Kontakty:

Dane kontaktowe - Cyfryzacja KPRM - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Sprawozdanie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK