CEPiK Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów / Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych

Sprawozdanie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
Instrukcję jak i stronę przez którą można złożyć sprawozdanie elektronicznie można znaleźć TUTAJ

Instrukcja jak założyć profil zaufany

Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych należy przesyłać przez ePUAP do Ministerstwa Cyfryzacji. Skrytka ePUAP (/MAiC/SkrytkaESP) oraz adres (Królewska 27, 00-060 Warszawa) pozostają bez zmian.
Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Ministerstwo Cyfryzacji.

Aktualny wzór sprawozdania:

https://www.patronat.pl/11322,pl,Dziennik-Ustaw-z-dnia-2-wrzesnia-2022-r-poz-1857.html

Kontakty:

Dane kontaktowe - Cyfryzacja KPRM - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W celu wygenerowania w programie Patronat raportu z opłat ewidencyjnych wybieramy:
F5 - Baza, zestawienia / Baza opłat ewidencyjnych / Obsługa OE / Wydruk dla MC / Drukuj

Sprawozdanie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK