Certyfikaty na kartę i VPN, dostęp do CEPiK

Dostęp do systemu CEPiK 2.0 wiąże się ze spełnieniem następujących warunków przez stację kontroli pojazdów:

  • posiadanie identyfikatora SKP;
  • stacja robocza z dostępem do Internetu;
  • oprogramowanie SKP;
  • oprogramowanie VPN;
  • certyfikat VPN;
  • certyfikat SSL dla karty kryptograficznej.

Informacja o certyfikatach CEPiK:

www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/certyfikaty-skp

Wnioski o certyfikat:

www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/

Jak wypełnić:

 

Podstawa prawna wnioskowania o certyfikat (do skopiowania):

Art.  80 ba ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym