Nadzór autorski nad programem "Patronat"

Nadzór autorski nad programem "Patronat" oznacza, że program można aktualizować do najnowszej jego wersji.

Co do zasady nadzór autorski jest ważny na rok kalendarzowy, w którym został wykupiony.

 

Nadzór autorski zakupiony w danym roku jest ważny maksymalnie do dnia 31 marca roku następnego i w tym terminie prosimy o składanie zamówień na kolejny rok kalendarzowy.

Wykupiony nadzór autorski programu Patronat oznacza dostęp do bieżącej aktualizacji programu.

Formularz po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przesłać na adres pocztowy, faks lub email: nadzor@patronat.pl

Szanowni Państwo

Wzrost opłaty wynika z analizy kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem programu do obsługi SKP Patronat.
Nowe i planowane elementy:

  1. Opracowanie i wdrożenie nowej wersji oprogramowania opartej o silnik SQL – wersja jest w trakcie wdrażania i planujemy sukcesywną migrację dla chętnych do nowej wersji, która jest stabilniejsza (szczególnie istotne dla wersji wielostanowiskowej).
  2. Prace rozwojowe związane z wdrożeniem modułu do archiwizacji zdjęć.
  3. Prace rozwojowe dotyczące całkowitej przebudowy programu wraz ze zmianą interfejsu.
  4. Wdrożone zostały dyżury telefoniczne w godzinach 16.00-20.00 w dni powszednie oraz w sobotę w godzinach 8.00-16.00.


Z wyrazami szacunku
Zespół Patronat

Pokaż podgląd
nadzor_autorski_2024

Pliki do pobrania