Nadzór autorski nad programem "Patronat"

Nadzór autorski nad programem "Patronat" oznacza, że program można aktualizować do najnowszej jego wersji.


Nadzór autorski jest ważny na rok kalendarzowy, w którym został wykupiony.


Wykupiony nadzór autorski programu Patronat oznacza dostęp do bieżącej aktualizacji programu.

Formularz po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przeslać na adres pocztowy, faks lub email: nadzor@patronat.pl

Szanowni Państwo

Wzrost opłaty wynika z analizy kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem programu do obsługi SKP Patronat.
Nowe i planowane elementy:

  1. Opracowanie i wdrożenie nowej wersji oprogramowania opartej o silnik SQL – wersja jest w trakcie wdrażania i planujemy sukcesywną migrację dla chętnych do nowej wersji, która jest stabilniejsza (szczególnie istotne dla wersji wielostanowiskowej).
  2. Prace rozwojowe związane z wdrożeniem modułu do archiwizacji zdjęć.
  3. Prace rozwojowe dotyczące całkowitej przebudowy programu wraz ze zmianą interfejsu.
  4. Wdrożone zostały dyżury telefoniczne w gzodzinach 16.00-20.00 w dni powszednie oraz w sobotę w godzinach 8.00-16.00.


Z wyrazami szacunku
Zespół Patronat

Pokaż podgląd
nadzor_autorski_2023

Pliki do pobrania