Nadzór autorski nad programem "Patronat"

Nadzór autorski nad programem "Patronat" oznacza, że program można aktualizować do najnowszej jego wersji.


Nadzór autorski jest ważny na rok kalendarzowy, w którym został wykupiony.


Wykupiony nadzór autorski programu Patronat oznacza dostęp do bieżącej aktualizacji programu.

Formularz po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przeslać na adres pocztowy, faks lub email: nadzor@patronat.pl