Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2023 r. poz. 1394

Status
obowiązujący
Data publikacji
2023-07-21
Numer dz. ust.
Pozycja
1394
Kategorie
Prawo o ruchu drogowym;

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2023 r. poz. 1394

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2023-07-21
Data wejścia w życie: 2023-07-22 za wyjątkiem:

1) art. 8 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 23a-23d, art. 23e ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-5, art. 23g-23i, art. 23j ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-6, art. 23k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-6, art. 23l ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 i art. 23m-23p, wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1;
2) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23e ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23j ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23k ust. 1 pkt 2 i art. 23l ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2;
3) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23f wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3;
4) art. 2 pkt 8 i art. 18 wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22;
5) art. 2 pkt 6 i art. 12 wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 23;
6) art. 13 wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 19 ustawy zmienianej w art. 13;
7) art. 2 pkt 5 i art. 20 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;
8) art. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2-4, 9 i 10, art. 14-16 i art. 20 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
9) art. 1, art. 3, art. 5-7, art. 9, art. 10 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;
10) art. 11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI

Pokaż podgląd DzU2023poz1394

Pliki do pobrania