Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2023

Status
obowiązujący
Data publikacji
2023-02-07
Numer dz. ust.
Pozycja
248
Kategorie
Zakres i sposób wykonywania badań, nadawanie cech;

Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2023-02-07
Data wejścia w życie: 2023-02-08

Pokaż podgląd Dz.U.2023poz.248

Pliki do pobrania