TAXI

Wymagania dla pojazdu, który ma być używany jako taksówka uległy zmianie po 1 stycznia 2020 r. (Dz.U. poz. 2560 z 2019 r.) w związku z czym, posiadanie taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji nie jest już konieczne, aby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką.

Pojazdy wykorzystywane jako taksówki mogą, lecz nie muszą być wyposażone w taksometr elektroniczny.  
Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji od 1 stycznia 2020 r. nie stanowi zatem usterki istotnej. Oznacza to, że jeżeli badaniu technicznemu poddawany jest samochód, który ma być wykorzystywany jako taksówka, w której jednak nie zainstalowano taksometru, to brak taksometru nie może być przyczyną negatywnego wyniku takiego badania.

Zmiany dotyczące wymagań dla pojazdu „TAXI” wynikają ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w zakresie świadczenia usługi przewozu osób, w tym taksówką. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dodała art. 13b do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 2140) stanowiący, iż rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2, może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako narzędzia służącego do rozliczania opłat za przewóz osób zamiast wyposażania pojazdu w taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji.

Jeśli pojazd „TAXI” jest wyposażony w taksometr, to wówczas musi posiadać do niego ważną legalizację.

Ponieważ do biura Patronatu zgłaszanych jest wiele wątpliwości związanych z badaniami technicznymi pojazdów "TAXI", niniejszym chcielibyśmy je Państwu wyjaśnić, udostępniając w załączonych plikach informacje na ten temat.