Formularz zamówienia nadzoru autorskiego nad programem "Patronat" na rok 2023

Szanowni Państwo

Wzrost opłaty wynika z analizy kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem programu do obsługi SKP Patronat.
Nowe i planowane elementy:

  1. Opracowanie i wdrożenie nowej wersji oprogramowania opartej o silnik SQL – wersja jest w trakcie wdrażania i planujemy sukcesywną migrację dla chętnych do nowej wersji, która jest stabilniejsza (szczególnie istotne dla wersji wielostanowiskowej).
  2. Prace rozwojowe związane z wdrożeniem modułu do archiwizacji zdjęć.
  3. Prace rozwojowe dotyczące całkowitej przebudowy programu wraz ze zmianą interfejsu.
  4. Wdrożone zostały dyżury telefoniczne w gzodzinach 16.00-20.00 w dni powszednie oraz w sobotę w godzinach 8.00-16.00.


Z wyrazami szacunku
Zespół Patronat

Szanowni Państwo

 

Wzrost opłaty wynika z analizy kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem programu do obsługi SKP Patronat.

Nowe i planowane elementy:

  1. Opracowanie i wdrożenie nowej wersji oprogramowania opartej o silnik SQL – wersja jest w trakcie wdrażania i planujemy sukcesywną migrację dla chętnych do nowej wersji, która jest stabilniejsza (szczególnie istotne dla wersji wielostanowiskowej)
  2. Planowane jest rozszerzenie nadzoru poza godziny pracy biura oraz dyżury w soboty
  3. Prace rozwojowe związane z wdrożeniem modułu do archiwizacji zdjęć
  4. Prace rozwojowe dotyczące całkowitej przebudowy programu wraz ze zmianą interfejsu.

Zadania informatyczne i bieżące utrzymanie programu spowodowały, że byliśmy zmuszeni zatrudnić kolejnych programistów i mimo trudnej sytuacji na rynku jesteśmy zmuszeni, po przeprowadzeniu analizy kosztów wprowadzić tą podwyżkę.

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Patronat

Pokaż podgląd
nadzor_autorski_2023

Pliki do pobrania