XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa


XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

 

"BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW 
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - 2019"

 

 

 

Mikołajki  :  23-25 października 2019 r.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • system badań technicznych pojazdów oraz stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • zmiany systemowe związane z funkcjonowaniem systemu CEPiK 2.0
  • zmiany w Ustawie prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniach związanych z badaniami technicznymi pojazdów
  • 20 lat organizacji SKP pod patronatem ITS
  • system informatyczny Patronat do obsługi klientów SKP
  • wybrane elementy badań technicznych pojazdów i wyposażenia kontrolno-pomiarowego SKP
  • nowe przewidywane trendy w badaniach technicznych pojazdów w Europie
  • katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • prezentacje urządzeń będących wyposażeniem SKP

 

Lokalizacja konferencji 

Hotel Gołębiewski

ul. Mrągowska 34, 11-730 Mikołajki

 

Formularz zgłoszenia