Koniec okresu przejściowego związanego z "brexitem", a pojazdy z kierownicą po prawej stronie tzw. "angliki"

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. z późn. zm.):
§ 9. ust. 2a. Dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

31 stycznia był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii z UE a od 1 lutego br. obowiązywać zaczęła Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 66 I/01) i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo.

Zgodnie z artykułem 126 ww. Umowy wystąpienia (2019/C 66 I/01) obowiązuje okres przejściowy lub okres wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Warunki obowiązywania okresu przejściowego w polskim porządku prawnym zostały potwierdzone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2019 poz. 1516).

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem UE ale na podstawie art. 1 ww. Ustawy, w okresie przejściowym Wielka Brytania jest w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii.

Warunki współpracy gospodarczej po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od treści umowy o wolnym handlu.

Szczegóły i aktualności dotyczące "brexitu" można śledzić tutaj.

Aktualną szczegółową informację techniczną oraz analizę dotyczącą pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w kontekście badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów w Polsce, znajdą Państwo tutaj.