Wchodzą w życie kolejne, grudniowe zmiany w uPord opublikowane w Dz. U. poz. 1517 z 2020 r.

Zmiany dotyczą m.in.:

  • konieczności wpisywania kolejnego terminu badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, tylko w przypadku jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu oraz,
  • zakazu umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.
Szczegóły dotyczące ww. i innych zmian znajdą Państwo w Informacji technicznej nr 17/2020 oraz w zakładce Akty prawne - Teksty jednolite, gdzie udostępniamy ujednolicony i zaktualizowany tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym.