Informacja w sprawie planowanego odbioru SKP, odnowienia certyfikatu SSL i VPN

Informujemy, że ze względu na kumulujące się w tym okresie wygasanie ważności poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP, epidemię oraz procedurę kwarantanny korespondencji papierowej, czas weryfikacji złożonej dokumentacji związanej z planowanym odbiorem SKP przez TDT może się nieco wydłużyć. W celu uniknięcia ew. przestoju stacji sugerujemy składanie wniosku o poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z nieco większym wyprzedzeniem. Można również skorzystać z adresu email: skp@tdt.gov.pl w celu wysłania zeskanowanego wniosku, co może pomóc szybciej nadać bieg sprawie, pamiętając o konieczności wysłania wersji papierowej.

Celem dokładnego przygotowania się do odbioru SKP przez TDT warto zapoznać się z ważnymi informacjami oraz pobrać aktualny pakiet aktów prawnych, które znajdą Państwo TUTAJ.

Informujemy jednocześnie, że ze względu na wydłużający się nawet do 2 miesięcy czas oczekiwania na certyfikat SSL dla karty kryptograficznej lub certyfikat VPN również sugerujemy wcześniejsze składanie wniosków. W przypadku karty kryptograficznej warto zamówić co najmniej dwa egzemplarze, których certyfikaty kończą się się w różnych okresach czasu.
Dla SKP, które mają jedno stanowisko komputerowe służące do komunikacji z CEP, warto aby posiadały drugą kartę z ważnym certyfikatem SSL, przetrzymywaną bezpiecznie w sejfie. Dodatkowa karta może zapobiec sytuacji braku możliwości pracy w przypadku gdy używana karta się uszkodzi, używana karta zaginie lub skończy się termin ważności. Mając 2 karty używamy tej z najkrótszym terminem wygaśnięcia certyfikatu.
Należy pamiętać, iż każdy certyfikat SSL czy VPN używany na SKP ma własny 2 letni termin ważności liczony od daty wygenerowania.