Stacje Kontroli Pojazdów już zwracają zatrzymane dowody rejestracyjne

Stacje Kontroli Pojazdów mogą już zwracać elektronicznie zatrzymane dowody rejestracyjne skierowane przez organy kontroli ruchu drogowgo ze względu na:
  • brak ważnego terminu okresowego badania technicznego,
  • usterki zagrażające porządkowi ruchu,
  • badanie powypadkowe.
Program do obsługi SKP Patronat od wersji 14.3 posiada już funkcjonalność związaną ze zwrotem dowodu rejestracyjnego.
Prosimy jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowej fazie działania nowej funkcjonalności.
Przejściowo w razie wystąpienia problemów związanych ze zwrotem dowodu rejestracyjnego, zalecamy oddać tę czynność tak, jak dotyczas w ręce Wydziału Komunikacji lub Policji.
Elektroniczny zwrot dowodu rejestracyjnego