JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców

Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r.
Dotyczy to wszystkich podatników VAT.
Przesunięcie terminu to odpowiedź na wnioski przedsiębiorców, związane z trudnościami w raportowaniu w związku z Covid-19.
Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania, została opublikowana 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 1086. Nowy termin określa art. 72 pkt 2 ustawy.
Źródło: Portal podatkowy Ministerstwa Finansów

W związku z powyższym została przygotowana aktualizacja programu "Patronat" do obsługi SKP.