Wytyczne dotyczące sposobu postępowania oraz dobrych praktyk stosowanych w SKP w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 17 marca 2020 r., L.dz.ITS/ZDO/748/35/2020, uprzejmie informujemy, że mając na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, przy współpracy z środowiskiem reprezentującym stacje kontroli pojazdów m.in. Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), przygotował do wiadomości i wykorzystania „wykaz dobrych praktyk”, które mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie sytuacji negatywnych, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, diagnostów, a także posiadaczy i właścicieli pojazdów.
Proponuje się:
1. Ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą.
2. Jeśli to możliwe, użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania.
3. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej.
4. Jeśli kilku użytkowników oczekuje na badanie techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe.
5. Jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia, postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) i Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).

Należy ponadto zauważyć, że to pracodawca powinien zapewnić i zorganizować takie warunki pracy, aby były one bezpieczne dla pracowników, uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego podawane na ww. stronach internetowych GIS i MZ.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z poważaniem:
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego
Krzysztof Tomczak