Informacja dotycząca badań technicznych "Anglików"

Pojazdy z kierownicą umieszczoną po prawej stronie podlegają badaniu technicznemu z wynikiem pozytywnym i dopuszczeniu do ruchu jedynie dla kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowe objęte świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowane na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, spełnienia warunków technicznych określonych w Dzienniku Ustaw z 31.07.2015 r. poz. 1077.

Informacja w tej sprawie znajduje się tutaj.