Nowy wzór formularza do rozliczeń opłaty ewidencyjnej

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2020 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zaczął obowiązywać nowy wzór formularza do rozliczeń oplaty ewidencyjnej - SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJNYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW.

Prosimy o pilne zaktualizowanie programu PATRONAT do wersji 14.08. Umożliwi to rozliczenie opłat ewidencyjnych zgodnie z obowiązującym wzorem sprawozdania rozliczeń OE

Materiały do pobrania