Wyjazd szkoleniowy - Kazachstan - BRAK WOLNYCH MIEJSC

W związku z informacją przesłaną przez Polskie Linie Lotnicze LOT informujemy że uległ zmianie termin wylotu na zagraniczny wyjazd szkoleniowy do Kazachstanu z 20 czerwca 2020r na 19 czerwca 2020r. . Poniżej przedstawiamy poprawioną informacje związaną z wyjazdem. W związku z wydłużeniem czasu pobytu koszt uczestnictwa w szkoleniu wzrósł o 300zł. Związane to jest rezerwacją dodatkowej doby hotelowej oraz wyżywienia w tym dniu. Osoby które już zgłosiły się na wyjazd zostaną powiadomione telefonicznie oraz otrzymają  dokładne informację dotyczącą zmiany terminu wyjazdu  pocztą elektroniczną. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Instytut Transportu Samochodowego wraz z firmą „Centrum Edukacyjno-Turystyczne Magdalena Matys” z Białegostoku wzorem lat ubiegłych, organizuje zagraniczny wyjazd szkoleniowy w dniach 19-27 czerwca 2020 r. (dziewięć dni) dla przedstawicieli SKP oraz osób związanych ze środowiskiem badań technicznych pojazdów. Proponujemy Państwu zapoznanie się z rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego wykorzystywanymi w Kazachstanie oraz analizę porównawczą do rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce. Koszt wyjazdu wynosi 4990 zł od osoby.

Zgłoszenie prosimy składać na wypełnionych przez Państwa „Kartach zgłoszenia”, wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi załączonych do niniejszego pisma do dnia 25 lutego 2020 r. (krótki termin związany z rezerwacją biletów lotniczych).

Potwierdzeniem zgłoszenia, oprócz przesłania ww. karty i klauzul informacyjnych, będzie dokonanie przez Państwa wpłaty zaliczki w wysokości 1000 zł na poczet rezerwacji lotniczej do dnia 25 lutego 2020 r.

Powyższą kartę wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu Centrum Edukacyjno-Turystycznego Magdalena Matys +48 692 499 766, prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki do dnia 25 lutego 2020 r. (nr konta podany w karcie zgłoszenia) na adres e-mail: biuro@krzysztofmatys.pl i dodatkowo patronat@its.waw.pl Pozostałą kwotę za uczestnictwo w wyjeździe należy uregulować do 25 kwietnia 2020 r.

O udziale w wyjeździe szkoleniowym decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku uczestnictwa w powyższym wyjeździe więcej niż jednej osoby z Państwa firmy prosimy o podanie danych każdego z nich na oddzielnych kartach i klauzulach informacyjnych.

BRAK WOLNYCH MIEJSC - W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. nr: +48 692 499 766 lub 22/438 52 00 lub 22/438 54 68.

 

                                                                                 Serdecznie zapraszamy