Teksty ujednolicone podstawowych aktów prawnych używanych na SKP

Z uaktualnionym tekstem ujednoliconym rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami: Dzienniki Ustaw z: 2017 r. poz. 2338, 2018 r. poz. 855 oraz z 2019 r. poz. 2560) można zapoznać się tutaj