Od dnia15 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać część zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. poz. 2560 z 2019 r.), które zaczną obowiązywać od dnia 15 stycznia 2020 r., obejmują swoim zakresem:

•    Kilka zmian w masach i naciskach;
•    Zmiany konstrukcyjne
      - w samochodzie ciężarowym kategorii N1 i N2 o nadwoziu BB w zakresie przegrody, punktów mocowania ładunku i zmiany ilości miejsc,
      - autobusie w zakresie zwiększenia ilości siedzeń oraz
      - w samochodzie osobowym kategorii M1 o rodzaju nadwozia AF, AC lub ciężarowym (kategorii N1 i N2) w zakresie przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych;
•    Urządzenia widzenia pośredniego;
•    Dopuszczalny poziom dźwięku;
•    Wymagania dla samochodu kempingowego;
•    Wymaganie wyposażenia w układ hamulcowy przyczepy dłużycowej jednoosiowej /od 1 kwietnia 2020 rej. w RP/;
•    Zakaz przewozu pasażerów stojących w autobusach 100 km/h (z wpisem „BUS 100”) /od 1 kwietnia 2020/;
•    Wymagania dla pojazdów Żandarmerii Wojskowej;
•    Wymagania dla pojazdów nauki jazdy i egzaminowania;
•    Przepisy przejściowe i końcowe;
•    Wymiary miejsc na tablice rejestracyjne;
•    Korekty w tabeli szczegółowej załącznika dotyczącego świateł pojazdu;
•    Zmiany w załączniku dotyczącym wymagań wyjść, przejść itd. dla autobusu;
•    Korekty w załączniku dotyczącym lusterek.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółowym opracowaniem dotyczącym przedmiotowych zmian.