Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Pełna treść aktu prawnego jest dostępna w zakladce "Akty Prawne", natomiast informacja dotycząca zmian które obejmuje, znajduje się w "Aktualnościach": aktualność z dnia 5 grudnia 2019 r.