Już niebawem niższy podatek akcyzowy dla pojazdów hybrydowych o napędzie spalinowo-elektrycznym

Informacja w sprawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o  zmianie ustawy o podatku akcyzowym (żródło: oficjalna strona Prezydenta RP)

Uchwalona ustawa ma na celu obniżenie stawek podatku akcyzowego dla samochodów o napędzie hybrydowym spalinowo–elektrycznym.
    
Nowelizacja wprowadza regulacje, na mocy których wysokość stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe będzie uzależniona  od rodzaju napędu samochodu oraz od pojemności silnika.

Nowe stawki akcyzy:
1)    1,55% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2.000 cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
2)    9,3% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym,
o pojemności silnika spalinowego w przedziale powyżej 2.000 cm3 do 3.500 cm3,
w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

    Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

link do tekstu ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3813_u.htm