Spotkanie w ITS w sprawie nawiązania współpracy z firmą MAHA

W dniu 30 września 2019 r. ITS był gospodarzem spotkania, na którym omawiano możliwości rozpoczęcia współpracy przeprowadzenia wspólnego pilotażowego projektu dotyczącego pomiarów emisji spalin na stacjach kontroli pojazdów. Niemcy, Holandia, Belgia i Szwajcaria planują dla pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym począwszy od 1 stycznia 2021 odejście od pomiaru metodą swobodnego przyspieszania na rzecz pomiaru liczby cząstek stałych. W Niemczech rozważa się ponadto uproszczoną procedurę pomiaru NOx. Wydaje się, że uzupełnienie wyposażenia SKP o nowe urządzenia do pomiaru liczby cząstek stałych jest to trend, który z czasem będzie dotyczył całej UE. Obecnie koszt takiego urządzenia dedykowanego dla SKP wynosi około 10 000 Euro ale można się spodziewać, że docelowo przy większej skali produkcji będzie kosztował mniej.


W trakcie spotkania odnotowano, że poziom opłat za badania techniczne w Polsce jest na zbyt niskim poziomie, co skutkuje tym, że SKP nie mają środków na modernizację i rozwój.
Ograniczenie skutków zmian klimatu i walka z zanieczyszczeniem powietrza to wyzwania, z którymi mierzy się Europa i szerzej świat i w której stacje kontroli pojazdów również mają swoje ważne zadanie do wykonania.