Odpowiedź MI na interpelację w sprawie tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach

 

Interpelacja nr 32636 do ministra infrastruktury w sprawie tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach
Zgłaszający: Artur Szałabawka
Data wpływu: 15-07-2019
Szanowny Panie Ministrze,
wyjście naprzeciw oczekiwaniom kierowców, w postaci postulowanych od dawna zmniejszonych wymiarów samochodowych tablic rejestracyjnych, będących uzupełnieniem gamy obowiązujących tablic w standardowych rozmiarach, spotkało się z bardzo żywiołowym przyjęciem użytkowników dróg. Wprowadzenie tego rodzaju tablic rejestracyjnych było odpowiedzią na postulaty właścicieli samochodów importowanych, głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, w których tablice rejestracyjne o takich wymiarach są standardem. Niestety, przepisy mówiące o rejestracji pojazdu nakładają obowiązek przedłożenia stosownego oświadczenia, w którym rejestrujący stwierdza, że jego pojazd posiada miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do tablic o zmniejszonych wymiarach. W krajach zachodnich, tablice o mniejszych wymiarach umieszczane są nie tylko na samochodach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, ale również w pojazdach poddanych tuningowi, a także montowane są ze względu na indywidualne odczucia estetyczne kierowcy. Poprzez obowiązek złożenia ww. oświadczenia, właściciele pojazdów innych niż te, które posiadają konstrukcyjne miejsca przeznaczone do zmniejszonych tablic rejestracyjnych, są automatycznie pozbawiani możliwości zamówienia takich tablic.
Zgodnie z polskim kodeksem drogowym (warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu) pojazdy samochodowe są dopuszczone do ruchu, gdy są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną. Natomiast zgodnie z definicją tablice rejestracyjne są umieszczane z przodu i z tyłu pojazdu, a ich zadaniem jest umożliwienie identyfikacji pojazdu. Tak więc, niezależnie od rozmiaru, kluczowe jest, aby pojazd zawsze posiadał zamontowane tablice oraz naklejkę kontrolną. Dla przykładu w Szczecinie liczba wydanych tablic zmniejszonych w stosunku do liczby tablic o tradycyjnych rozmiarach wynosi zaledwie 0,59%, więc jest to wartość marginalna, jednak nie wszystkie osoby czekające na wprowadzenie tego wymiaru tablic mogą je uzyskać.
W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: Kiedy w pełni zostaną spełnione oczekiwania kierowców i obowiązek złożenia oświadczenia zostanie zdjęty, a zmniejszone tablice rejestracyjne będą mogli zamawiać wszyscy właściciele pojazdów samochodowych?


Odpowiedź Ministersywa Infrastruktury
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację nr 32636 posła Artura Szałabawki w sprawie tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach, uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2018 r. powstała możliwość wydawania tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych dla niektórych pojazdów posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej. Wyjaśniam, że przedmiotowe rozwiązanie zostało przygotowane z myślą wyłącznie o określonej grupie pojazdów, sprowadzanych przede wszystkim z rynków amerykańskich i japońskich, dla których zamontowanie standardowych tablic rejestracyjnych było utrudnione i wymuszało ich odkształcanie. Rozwiązanie to ma charakter uzasadnionego wyjątku od stosowania tablic rejestracyjnych o standardowych wymiarach i wynikało z postulatów właścicieli takich pojazdów. Aby przy obecnej technologii produkcji umożliwić produkowanie i wydawanie jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjne o pożądanych wymiarach, trzeba było przypisać im odrębną strukturę numeru rejestracyjnego ze zmniejszoną ilością znaków. Pojemność rejestracyjna dla tych tablic jest w związku z tym znacznie ograniczona, co odpowiada potrzebom tej grupy pojazdów i ich właścicieli, a ich uzyskanie celowo możliwe tylko po złożeniu stosownego oświadczenia, aby nie mogły być zamawiane i stosowane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przedstawiając powyższe informuję, iż w ramach obecnie funkcjonującego systemu oznaczania pojazdów tablicami rejestracyjnymi nie jest możliwe rozszerzenie zakresu przedmiotowych przepisów i wprowadzenie zamawiania zmniejszonych tablic rejestracyjnych przez właścicieli wszystkich pojazdów, niezależnie od wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej.
Z wyrazami szacunku,
Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury Rafał Weber Sekretarz Stanu