Nowe badania techniczne pojazdów skierowane przez Starostę

Dnia 6 sierpnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1466 USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.
USTAWA implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, która reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy.
W obszarze działań Stacji Kontroli Pojazdów najistotniejsze jest pojawienie się nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę, które mają obowiązywać od 7 listopada 2019 r.
Zmiany wiążą się również z koniecznością publikacji aktów wykonawczych o czym Państwa będziemy na bieżąco informować
Szczegółowe informacje przekazujemy w Informacjach Technicznych dostępnych po zalogowaniu oraz w poczcie wysyłanej do SKP pod Patronatem ITS.