Urządzenie transportu osobistego (UTO) czyli hulajnogi w projekcie uPord

 

Rządowe Centrum Legislacji wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu społecznemu związanemu z rozwojem technologii małych urządzeń transportowych opublikowało - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (nr wykazu UD564) dotyczący regulacji związanych z elektrycznymi urządzeniami transportu osobistego.

W projekcie uzupełnino dotyczczasową definicję roweru oraz zaproponowano całkiem nowe definicje  (np. urządzenie transportu osobistego - "uto") pojazdów:
47) rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego;”,
47b) urządzenie transportu osobistego - urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h;”;
12a) pojazd elektryczny lekki – pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

 

Z projektem można zapoznać się  pod poniższym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323652. Tekst został przedstawiony do konsultacji publicznych i opiniowania.