Planowane są prace techniczne w CEPiK

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym dotyczące:

 1. elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego przez stacje kontroli pojazdów. Termin wejścia w życie przepisów został określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), M.P. 2024 poz. 369,
 2. czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych.

 
W związku z wejściem w życie powyższych przepisów w ramach systemu CEPiK2.0 planowane jest wdrożenie zmian w przedmiotowym zakresie. W części dotyczącej stacji kontroli pojazdów wdrożenie zaplanowano na 23.05.2024 r.
Z tego względu dla modułu SKP systemu CEPiK 2.0, w przedziale czasowym od godziny 22:00 do godziny 23:00 dnia 23.05.2024, nastąpi niedostępność. Niedostępność dotyczy jedynie modułu SKP.
 
Wdrożenie obejmie następujące zmiany, w zakresie których otrzymaliście Państwo dokumentację:
 

 1.  Zmiana „51” - Zatrzymanie elektroniczne DR: Zmiana sposobu zatrzymania DR/PC z zatrzymania fizycznego na zatrzymanie elektroniczne.Zatrzymania DR/PC wykonywane będą przez SKP elektronicznie przez odnotowanie informacji o zatrzymaniu w CEP. System CEPiK pozwoli zwrócić elektronicznie dokument zatrzymany elektronicznie.
 2. Zmiana „50” Umożliwienie SKP przekazanie badania co do zgodności z warunkami technicznymi samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych.
 3. Zmiana „47” - Zmiany optymalizacyjne:
 • Wprowadzenie walidacji dla pre-rejestracji pojazdu dla nieprawidłowych dat rejestracji pojazdu (0001:01:01),
 • Wprowadzenie walidacji miękkiej dla przekazania badania technicznego z opóźnieniem większym niż 3 dni robocze,
 • Zablokowanie możliwości przekazania niezidentyfikowanego zatrzymanego dokumentu. Nie będzie możliwe przekazywanie niezidentyfikowanego zatrzymanego dokumentu. Nadal pozostaje możliwość zatrzymania dokumentu, który jest zapisany w CEP (posiada Dokument_ID),
 • Wprowadzono walidację sprawdzającą, czy nie wprowadzono dwukrotnie tego samego licznika - z taką samą jednostką w ramach jednego badania,
 • Poprawa sprawdzania kategorii pojazdu polegająca na sprawdzaniu także rodzaju pojazdu. Od momentu wdrożenia w celu określenia kategorii pojazdu brany pod uwagę będzie także rodzaj pojazdu.
 • Poprawa wyszukiwania pojazdów na podstawie numeru VIN.
  Od momentu wdrożenia przy wyszukiwaniu pojazdów po numerze VIN nie będą brane pod uwagę nieaktywne rekordy.
 • Poprawa pobierania wartości słownikowej dla emisji spalin euro.
  Od momentu wdrożenia przy pytaniu o pojazd będzie widoczny poprawny opis poziomu emisji spalin EURO.

 
„Zmiany prawne” oznaczone jako 50 i 51 będą aktywne od 1.06.2024 r.