Ankieta dotycząca programu do obsługi SKP "Patronat"

Szanowni Państwo

Trwają prace związane z dostosowaniem programu do obsługi SKP Patronat do przyszłego obowiązku dokumentowania badania technicznego zdjęciami. Najprawdopodobniej przepisy stanowić będą, że wykonane zdjęcia mają być archiwizowane na komputerze na którym znajduje się rejestr badań.
Zwracamy się do Państwa z pytaniem:

Czy uważają Państwo, że pożądana byłaby dodatkowa funkcjonalność programu związana z możliwością archiwizacji. Czy zdjęcia te (ich kopia) powinny być archiwizowane również równolegle w chmurze, tak aby w przypadku ewentualnej awarii komputera można było je zawsze odtworzyć ?.

Dodatkowa funkcjonalność mogłaby jednak wiązać się z podniesieniem opłaty za program "Patronat".(Zwiększenie opłaty za program "Patronat" nie będzie dotyczyć SKP pod Patronatem ITS !).

Ankieta jest anonimowa i ma pomóc w podjęciu decyzji o wdrożeniu takiej funkcjonalności, bądź jej zaniechaniu. Numer licencji oprogramowania ma służyć jedynie potwierdzeniu, że wypełniający jest użytkownikiem oprogramowania do obsługi SKP "Patronat".

Ankieta dotycząca oprogramowania - archiwizacja zdjęć w "chmurze"