Dziennik Ustaw z dnia 18 marca 2019 r. poz. 510

Status
obowiązujący
Data publikacji
2019-03-18
Numer dz. ust.
Pozycja
510
Kategorie
ADR;

Dziennik Ustaw z dnia 18 marca 2019 r. poz. 510

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2019-03-18
Data wydania: 2019-02-27
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY

Pokaż podgląd Dz.U. z 2019 poz. 510

Pliki do pobrania