Dla SKP nieobjętych Patronatem ITS, ale rozważających możliwość przystąpienia do grona stacji objętych Patronatem ITS nad SKP

Niniejszym chcielibyśmy zaproponować spotkanie, które odbędzie się za pomocą elektronicznych sposobów komunikacji. Propozycję spotkania w trybie zdalnym, czyli e-konferencji kierujemy do przedstawicieli SKP nieobjętych Patronatem ITS nad SKP oraz mających niedosyt informacji związanych badaniami technicznymi pojazdów.
Termin spotkania to 25 lutego 2021 r. g. 10.00.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go drogą elektroniczną.