Informator danych technicznych pojazdów - dane techniczne ITS

 

Katalog ITS

Informator SKP "ITS - dane techniczne pojazdów" dostępny jest tylko w wersji online tzn. niezbędne jest połączenie z internetem podczas pracy z aplikacją.


UWAGA: Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS posiadają dostęp do Informatora SKP "ITS - dane techniczne pojazdów" BEZPŁATNIE.

 

W celu uruchomienia programu konieczne są dane do logowania.

Obecnie najnowszą wesją przeznaczoną dla użytkowników na Stacjach Kontroli Pojazdów jest wersja 10.1.3, oraz wersja 10.1.4, obie na bieżąco uzupełniane o dane techniczne nowych pojazdów.