AKTUALNE INFORMACJE O WSPÓŁPRACY PROGRAMU

'PATRONAT' Z CEPiK 2.0 po dniu 13.XI.2017

W związku z pismem MC z dnia 4.09.2017......

Proszę nie dzwonić : ITS – nie będzie brokerem.

Rozpoczynamy 13.XI.2017 wg projektu ustawy...

Podstawa prawna: Projekt ustawy o zmianie ustawy...

( druk 1740 )

Wymagania techniczne dla SKP.

Specyfikacja techniczna interfejsu - API – SKP

dokument z 25.07.2017

Stan zaawansowania – aktualnie trwają testy UAT

Jak program PATRONAT współpracuje z CEPiK 2.0:

Wideo z wersji testowych 2016

Wideo z wersji testowych 2017 – cześć I

(UWAGA! Kolejne wersje pokazowo-szkoleniowe będą zamieszczane sukcesywnie..)

Prosimy a aktualizowanie się wstępne do wersji 10....

programu PATRONAT, na której to wersji programu będzie w przyszłości

oparta docelowa wersja PATRONAT 11 dla CEP.

Wersja 11-CEP będzie udostępniona tuż przed 13.XI.2017

Aktualizacja jest dokonywana automatycznie przyciskiem

'AKTUALIZUJ' w opcji 'USTAWIENIE OPCJI'