Zmiana cennika 22.09.2009r.

Zmiana stawki VAT 1.01.2011

 

Aby zaktualizować urzędowy cennik w programie należy pobrać z naszej strony NOWY plik o nazwie kicnnet.dat i umieścić go w głównym folderze programu, tj. w folderze DIAGOGOL. (tj. w folderze ‘C:\DIAGOGOL’ przy podstawowej konfiguracji programu ).

Po prawidłowym pobraniu i umieszczeniu w zadanym folderze, i po wejściu w opcje właściwe programu (F6-USTAWIENIE OPCJI), następnie opcje właściwe, na zakładkę 3-CENY, powinien się tam pokazać dodatkowy klawisz – „Wstaw nowy cennik”.

 

>>>> DO POBRANIA:   NOWY(np. naciskajac prawy przycisk myszy, i 'Zapisz jako..') PLIK GENERACYJNY aktualizacji cennika 22.09.2009 (7.kB) z dnia 1.01.2011 ( kicnnet.dat lub kicnnet.zip ) uwzględniającą stawkę VAT 23% <<<<

Brak w/w dodatkowego klawisza oznacza, iż na ścieżce startowej programu brak jest pliku generacyjnego ‘kicnnet.dat’ lub też

( w przypadku uruchamiania programu ze skrótu na pulpicie ) na nieprawidłowy katalog startowy programu zdefiniowany w skrócie programu !.

 

W dniu 21.09.2009, ale po zakończeniu pracy, osoba uprawniona (administrator z odpowiednim hasłem oraz wyposażony w klucz CD (normalnie tę rolę pełni CD-instalacyjny !) wchodząc w opcje właściwe programu, dokonuje wymiany cennika naciskając przycisk „Wprowadź nowy cennik”, po uprzednim zalegalizowaniu prawa wykonywania w/w operacji klawiszem ‘KLUCZ  CD’ na zakładce ‘1-Ogólne’ w obecności tzw. klucz legalizacji. Uwaga! W przypadku problemów z rozpoznaniem klucza CD lub jego brakiem prosimy o użycie specjalnego hasła serwisowego:  lub też o kontakt telefoniczny. Prosimy również o śledzenie bieżące opisu , gdzie w dniu 22.09.2009 na bieżąco  będziemy starali się rozwiązać pojawiające się problemy. 

 

Uwaga!. Ważne dla użytkowników DF. Cennik dla DF zostanie automatycznie uaktualniony, z tym, iż nie będzie automatycznej ingerencji w teksty opisów skróconych. Użytkownicy DF muszą wiec we własnym zakresie zadbać o ew. aktualizacje skrótów dla potrzeb wydruków paragonów ( przycisk ‘Skróty DF’ ), proszę szczególnie zwrócić uwagę na opisy pozycji całkowicie zmienionych np. 6.10, 7.10 czy 1.15 .Zmianę w/w opisów dokonujemy bezpośrednio na tabeli widocznych skrótów

 

Po prawidłowym wykonaniu wymienionych operacji nowy cennik będzie dostępny po następnym uruchomieniu programu.

 

OPERACJĘ ZMIANY CENNIKA MOŻNA RÓWNIEŻ PRZEPROWADZIC SAMODZIELNIE, KORZYSTAJĄC Z OPCJI:

‘Wstaw’, ‘Usuń’, ‘Zmień cenę’ lub ‘Zmień opis’, pamiętając oczywiście o kończącej proces (końcowej) operacji ‘Generacja cennika’

Kopie starych faktur będą drukowane zgodnie ze starym cennikiem, również raporty czy rozliczenia będą pokazywały prawidłowe ceny, obowiązujące w dniu wystawienia dokumentów.