Informacje: (0-22) 43 85 464

Program PATRONAT++ - upgrade 11.4...

AKTUALIZACJA JEST DOSTĘPNA

Uzupełnienie do nowej wersji 11.4.. programu PATRONAT++

Informacje aktualne na temat CEPiK 2.0 na stronie www.cepik.gov.pl na zakładce- CEPIK2.0

DOSTĘPNA NAKŁADKA DO WERSJI 11.44 (tylko dla użytkowników wersji 11.2 lub wyższ.)

Pobieranie słowników: Słowniki też na adresie: www.patronat.pl/SLOWNIKI

Upragde z 20.XI. dostępne tutaj : PATRONAT w. 11.44..


Od dnia 13 listopada 2017r. do dnia 4 czerwca 2018r. podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów w przypadku stwierdzenia niezgodności danych uniemożliwiającej ich wprowadzenie do ewidencji, zgłaszają tę niezgodność do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji (tylko te - innych niezgodności nie zgłaszamy (!) wpisujemy tylko w uwagach usterki drobne 0.2.d) lub 0.2.e) chyba że CEPiK NIE chce przyjąć takiego badania ) elektronicznie (zalecane) na adres email: niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl;

Przejście PROGRAMU patronat NA WERSJĘ PATRONAT 11:CEPIK, po zakończeniu pracy prosimy o pełną archiwizację środowiska na zewnętrzne nośniki – Pełna kopia folderu DIAGOGOL oraz dodatkowo prosimy zrobić kopie bezpieczeństwa (Opcje,Zakładka 7-Tools) na nośniki zewnętrzne. WŁAŚCIWA AKTUALIZACJA będzie wykonana automatycznie :


PRACA W TRYBIE AWARYJNYM BEZ VPN i KOMUNIKACJI Z CEPiK TEŻ MUSI BYĆ NA WERSJI PATRONAT 11.2 !!!

Poprzednie (CEP I):
WERSJA LOKALNA (lub serwer) PROGRAMU :
PATRLOKA wer. 10.028

WERSJA SIECIOWA (na końcówkę) PROGRAMU :
PATRSIEC wer. 10.028


Dekoder Dowodów Rejestracyjnych ITS wer. 1.0.9.0
Nowe moduły prinfa.exe i prnsetup.exe dla drukarek fiskalnych


POWRÓT DO PATRONATU


POPRZEDNIE WERSJE 9.94 DO POBRANIA TUTAJ: PATRONAT w. 9.94